Därför ska det göras radonmätning på arbetsplatsen

March 8, 2023 by No Comments

Det är viktigt att mäta radonhalten på arbetsplatsen för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö.

För att utföra en radonmätning på arbetsplatsen behöver du först kontakta en certifierad radonmätningsfirma eller en auktoriserad radonrådgivare. Dessa experter kan hjälpa dig att bestämma vilken typ av radonmätning som behöver göras och hur länge mätningen ska pågå.

När mätningen är klar kommer resultatet analyseras och du får rekommendationer om lämpliga åtgärder om radonhalten visar sig vara hög. Åtgärder kan inkludera installation av ventilationssystem, täta sprickor och hål i byggnaden eller att flytta arbetsplatsen till en annan plats med lägre radonhalt.

Det är viktigt att ta radonmätningar på allvar och att vidta åtgärder om höga radonhalter upptäcks på arbetsplatsen. Detta kan hjälpa till att minimera risken för hälsoproblem som lungcancer och andra sjukdomar som kan orsakas av höga radonhalter i inomhusmiljöer.

Att begränsa mängden radon på arbetsplatsen är en viktig och obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i inomhusmiljöer, och som kan orsaka hälsoproblem som lungcancer om den utsätter människor för höga nivåer under en längre tid.

Som arbetsgivare är det ditt ansvar att se till att arbetsplatsen är säker och hälsosam för dina anställda. En viktig del av det ansvaret innebär att mäta radonnivåerna på arbetsplatsen och vid behov vidta åtgärder för att minska förhöjda radonhalter.

Från den 1 juli 2018 infördes en ny strålskyddslag med nya föreskrifter som innebär att arbetsgivare med arbetsplatser där radonhalten överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3 måste anmäla till Strålsäkerhetsmyndigheten och övervaka arbetstagarnas radonexponering. Anmälningsplikten började gälla den 29 januari 2019.

Det är viktigt att notera att arbetsgivarens ansvar för att begränsa radonhalten på arbetsplatsen inte bara gäller nya arbetsplatser. Även befintliga arbetsplatser måste undersökas och åtgärdas vid behov.

Att begränsa mängden radon på arbetsplatsen är en viktigt. Det är en viktig åtgärd för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö och minimera risken för hälsoproblem. Genom att vidta åtgärder för att begränsa radonhalten kan arbetsgivare bidra till att skydda sina anställda och skapa en säker och hälsosam arbetsplats.