Allt du behöver veta om radonmätning

September 5, 2023 by No Comments

Radonmätning är viktigt för en hälsosam inomhusmiljö. Här kommer vi att besvara frågor på hur ofta du bör mäta radon i ditt hem och hur processen går till. 

Det finns inget lagkrav som specificerar hur ofta en radonmätning bör genomföras i din bostad. Här är några situationer där en radonmätning rekommenderas:

  • Om det har gått mer än tio år sedan din senaste radonmätning, är det en bra tidpunkt att överväga en ny mätning. Under denna tid kan radonhalterna ha förändrats.
  • Om du har genomfört renoveringar eller ombyggnationer är det viktigt att mäta radon igen. Förändringar i byggnaden kan påverka radonhalterna.
  • Vid köp och försäljning av bostad. 
  • Förändringar i ventilationssystem eller värmesystem kan påverka radonhalten. Vid sådana förändringar bör du överväga en ny mätning.
  • Om du misstänker att det finns radon.

Syftet med att mäta radon är att fastställa om radonhalten i din bostad överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 Bq/m3. Radonmätning är det enda sättet att säkerställa att din bostad inte utsätter dig för onödiga hälsorisker. Radon kan tränga in i ditt hem från marken, byggnadsmaterial (blåbetong) och vattnet. 

Att utföra en radonmätning är en enkel process. Så här gör du:

  • Kontakta ett ackrediterat företag som specialiserar sig på radonmätning och beställ mätdosor.
  • Följ noggrant de instruktioner som medföljer mätdosorna för placering i ditt hem. Vanligtvis placeras de i olika rum.
  • När mätperioden, som bör vara minst två månader, är slut, skickar du tillbaka mätdosorna. 
  • Kort därefter kommer du att få en rapport som visar dina radonhalter och om de är inom säkra gränser eller om de är förhöjda.

Mätning av radon i din bostad är en viktig åtgärd för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö!

Relaterad information
Radonmessung
Die Radonmessung ist die einzige Möglichkeit, die Radonkonzentration in der Raumluft zu ermitteln. Das Ziel der Radonmessung ist es, festzustellen, ob die Radonkonzentration in einem akzeptablen Bereich liegt, also unterhalb des im Strahlenschutzgesetz festgelegten Referenzwerts von 300 Bq/m³, oder ob es diesen Wert übersteigt und Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Belastung zu reduzieren. Die Radonmessung erfolgt durch den Einsatz spezieller Radonmessgeräte, sogenannte passive Radon-Detektoren oder auch Dosimeter genannt.